Værdikæden analyserer virksomhedens kernekompetencer, og viser hvor virksomheden har sine unikke konkurrencemæssige fordele. Vi har tidligere skrevet om værdikæden, og kommer i denne blog med et eksempel, som gør værdikæden mere forståelig.

En værdikædeanalyse er nyttig, fordi den tydeliggør hvilke aktiviteter, i virksomhedens samlede kæde af aktiviteter, der skaber særlig stor værdi for kunden.

En værdikædeanalyse kan herudover give et fingerpeg om hvorvidt en eller flere af de mindre værdiskabende aktiviteter med fordel kan outsources. I forlængelse heraf giver analysen også et grundlag for helt at eliminere de aktiviteter, der ikke skaber værdi for kunderne.

Køkkenfanatikeren ApS 

Køkkenfanatikeren ApS er en opdigtet ejerledet produktionsvirksomhed. Virksomheden er repræsentativ for en stor gruppe danske virksomheder. Ikke nødvendigvis med selve produktet, men på størrelse og opbygning.  

Er din virksomhed større eller mindre? Tag fat i os, vi kan hjælpe stadig hjælpe dig. 

Primær aktiviteter:  

Indgående logistik: 

Køkkenfanatikeren ApS har et antal råvareleverandører, der leverer råvarer som træ, stål, natursten og Corian, samt de materialer der ellers skal bruges.  

Produktion: 

Produktionen er ofte langsommelig og dyr, da nogle af produkterne delvist forarbejdes manuelt, i et mindre værksted. Der produceres efter ordre, og efter kundens ønske.  

Fordelene ved specialproduktion er, at hvert køkken er unikt og specialtilpasset den enkelte kunde. Det øger den oplevede kvalitet. 

Denne oplevede kvalitet er en vigtig fordel for virksomheden, og skaber værdi for kunden. Køkkenfanatikeren ApS skiller sig ud i markedet, og skal ikke konkurrere direkte med langt større, serieproducerende konkurrenterne på parametre som pris og leveringshastighed. 

Køkkenfanatikeren ApS udvikler løbende nye produkter og -varianter. Deres sidste nye produkt er et køkken af gamle gulvbrædder. Det er en fordel at de hurtigt kan tilpasse sig nye trends 

Udgående logistik: 

Varerne produceres i små mængder, da varen produceres efter kundernes ønsker og behov. Fordelen herved er, at der ingen lagerbinding er. Svagheden er at leveringshastigheden er lav ift. konkurrenterne. 

Et Køkkenfanatiker-køkken leveres og monteres af egne montører. Det øger kundens oplevelse af kvalitet, og skaber yderligere værdi for kunden.  

Markedsføring og salg: 

Køkkenfanatikeren ApS samarbejder med enkelte luksus entreprenører, som videresælgere køkkenerne. De har et lokalt fokus i Danmark. Der er ikke indgået salgsaftaler med udenlandske samarbejdspartnere. 

Der anvendes begrænset markedsføring, da de kun annoncerer via egen hjemmeside, og via mund-til-mund i det håndværksmæssige netværk. Markedsføring ligger derfor på et meget lavere niveau end konkurrenter som f.eks. UnoForm der markedsfører sig på TV og i diverse store medier. Det er en svaghed, både fordi bedre kendskab i markedet styrker virksomheden, og fordi Køkkenfanatikeren ApS gør sig afhængige af entreprenørerne. 

Fortællingen om det håndlavede, unikke køkken er en styrke, og skaber værdi hos kunden.  

Service: 

Køkkenfanatikeren ApS har siden sin grundlæggelse været baseret på kvalitet, ansvarlighed, bæredygtighed og tillid. Disse værdier videreføres i deres service. Alle køkkener bliver tilpasset til køberens hjem, og hvis der er fejl, så rettes den. Kunden skal mærke kvaliteten i både produkt og service, og det øger værdien for kunden. 

Støtte aktiviteter  

Køkkenfanatikeren ApS infrastruktur: 

Hovedkontor og produktion har samme adresse. Der er kontorbygninger med tilstødende produktionslokaler. Det er en fordel, at kommunikationsvejen fra kunde til produktion er kort og hurtig, og opleves som værdiskabende for kunden. 

Menneskelige ressourcer: 

Virksomheden har 10 ansatte, og Køkkenfanatikeren ApS lægger stor vægt på at tilbyde gode arbejdsforhold. Der er fokus på at jobbet skal være varieret og spændende, idet virksomheden tror på at det kan ses i det endelige resultat. Derudover efterleves værdierne, som siger at Køkkenfanatikeren leverer den højeste kvalitet, og at der skal være harmoni mellem arbejdsliv og privatliv for medarbejderne. 

Virksomheden tror selv på, at de gode arbejdsforhold skaber øget værdi for kunden. De tiltrækker, og fastholder, branchens bedste fagfolk, og det kan ses på slutproduktet. 

Teknologi: 

Der anvendes ældre produktionsmaskiner til at behandle råvarerne. Dette forsinker processerne og resulterer ofte i et større spild, da nye maskiner er både hurtigere og mere præcise. Det er en klar svaghed, da det både er fordyrende og medfører længere leveringstider. 

Der anvendes opdateret teknologi til at skitsere køkkenet hos kunden og sende mål videre til produktionen. Der er derfor hverken en fordel eller en svaghed her. 

Indkøb: 

Ejeren af virksomheden har selv ansvaret for indkøb.  

Han holder konstant øje med, hvor han kan få den bedste råvare til en pris, som kunden kan acceptere. Der er ingen prispolitik. Kunden skal godkende råvaren og prisen før der købes ind. Der købes ofte ind ved en leverandør i den nordlige del af Skandinavien, da de er kendt for gode træråvarer til køkkener. Dette har skabt en god aftale hos leverandøren. 

Det er en fordel, og skaber oplevet værdi for kunden, at han/hun er med hele vejen, og selv godkender såvel materiale som pris. 

.


Konklusion på værdikæden

Styrker:  

Det springende punkt for virksomheden er kvaliteten i produktionen. Her adskiller den sig markant fra konkurrenterne. Der er tilmed stor kreativitet, da Køkkenfanatikeren ApS ofte afprøver nye materialer, og ofte tilpasser og fornyer deres udbud af køkkener. Herudover er der uendelige muligheder for kundetilpasninger, hvilket gør det til en yderst fleksibel virksomhed, set fra kundens vinkel.  

Der er et højt serviceniveau, da virksomheden garanterer et køkken der er tilpasset det specifikke hjem, og løser eventurelle ekstra tilpasninger på egen regning.  

Råvarerne til produktionen er sikret gennem et tæt leverandørsamarbejde, som sikrer høj kvalitet. 

Køkkenfanatikerens brand og fortælling. Den succesrige branding gør, at kunder er villige til at beatle rigtig mange penge for et Køkkenfanatiker-køkken. 

Svagheder: 

Markedsføring og salg har ikke ret meget fokus i virksomheden.  

Herudover er teknologien i produktionen forældet. Det kræver et stort elforbrug, medfører øget spild, og øger leveringstiden at drive gamle maskiner.   

Kernekompetencer: 

Kvaliteten i produktionen. Kunder accepterer længere leveringstid, når de får højere kvalitet. 

Overvejelser:

Virksomheden bør I takt med ordrestrømmen investere i nyere produktionsapparater og udviklingsaktiviteter, der medfører nye køkkenvarianter, effektivitet og fleksibilitet. Dette er et langsigtet investering som er nødvendig for at optimere virksomheden. 

Herudover bør virksomheden holde fokus på sin kernekompetence, og derfor outsource markedsføring og salg til et eksternt firma.  

Læs også vores blog om value proposition hvor Køkkenfanatikeren igen er brugt som eksempel.

SKAL VI HJÆLPE DIG med din værdikæde?

Vi hjælper dig med at øge få overblik over værdikæden. Vi bruger konkrete redskaber, som du kan bruge fremover, og giver genlyd hele vejen igennem organisationen. Få fokus på dine kernekompetencer og fremtidige løsninger, så kommer du foran konkurrenterne.

En god måde at komme igang, er ved at tage kontakt til mig, Anna, og booke et uforpligtende møde…

Jeg kan kontaktes direkte på 41415049. Du kan også udfylde den nedenstående kontaktformular, så tager vi en uforpligtende snak.

Held og lykke med salget.

SalesBoost

Anna

PS. Er du tidligere kunde hos SalesBoost ApS eller finder du vores blogs lærerige og interessante? Giv os gerne en anmeldelse på Google gennem dette link.

.

  Navn*

  Evt. virksomheds navn

  E-mail*

  Tlf. nummer*

  Vælg forløb (efterlad tom, hvis du ikke henvender dig for et specifikt forløb)

  Din besked