Arbejder din virksomhed med FN’s 17 verdensmål? Hvis ikke, er det på tide at komme igang! Klimamål og bæredygtighed er en bølge der er på vej til at vokse sig til en Tsunami. Så læs med her.

FN’s 17 verdensmål er langt væk, og virker måske også noget teoretiske, for mange danske små og mellemstore virksomheder (SMV’er). De største virksomheder derimod har forlængst taget verdensmålene til sig – simpelthen fordi det er en nødvendighed for at kunne agere på verdensmarkedet i dag.

Og netop fordi de største virksomheder har taget verdensmålene til sig, er SMV’erne også tvunget til det, fordi de ofte er underleverandører. Og det er kun et spørgsmål om tid, før kravet om at tage stilling til verdensmålene bliver “sparket nedad”.

Den gode nyhed er, at det ikke behøver være så indviklet! Hvis din virksomhed arbejder med bæredygtighed og CSR (Corporate Social Responsibilities) i dag, er du nemlig allerede godt på vej. Og hvis ikke, har vi et dejligt lavpraktisk forslag til at komme godt igang.

De danske SMV’er kender ikke FN’s verdensmål

En undersøgelse fra Dansk Erhverv viser at kun 35% af de adspurgte danske små og mellemstore virksomheder (SMV) har kendskab til FN’s 17 verdensmål.

Selvom det er alt for lavt, når man ser på hvilket fokus der er på verdensmålene i omverdenen, er det også forståeligt. Vi oplever at mange SMV’er mangler viden, kompetencer, kapacitet og økonomi til at have et større fokus på bæredygtighed og social ansvarlighed. Og ikke mindst viden om hvordan de kommer igang.

Denne blog hjælper dig til at komme godt i gang med at arbejde aktivt med FN’s 17 verdensmål.

Hvad er FN’s verdensmål og hvorfor skal vi forholde os til dem?

Verdens stats- og regeringsledere vedtog i 2015 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Målene skal frem til 2030 sætte kursen mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og vores planet som helhed.

Verdensmålenes fokus er på at løse de store udfordringer som vi står overfor i dag, så som ulighed, fattigdom, fødevareusikkerhed, mangel på naturressourcer, klimaforandringer og miljøforurening.

Du tænker måske at din “lille” virksomhed kun har en minimal indvirkning på disse områder, men sådan ser FN det ikke. FN’s verdensmål gælder for alle og for alle lande – rige som fattige, ressourcestærke som ressourcesvage – og tager udgangspunkt i at vi skal løse udfordringerne i fællesskab.

I Danmark er mere end 95% af virksomhederne SMV’er, hvilket betyder at bæredygtige tiltag i din virksomhed er med at afgøre Danmarks indsats for nå FN’s mål.

En struktureret indsats omkring CSR i virksomheden bidrager til et bedre klima og bedre kår for verdens befolkning, og tilfører i øvrigt Danmark værdi. Men – nok så vigtigt – viser det sig også at medføre stor værdi internt i virksomheden. FN’s egne undersøgelser viser, at virksomhederne høster fordele på områder som fastholdelse/tiltrækning af medarbejdere, omkostningsbesparelser, risikostyring, forebyggelse af utilsigtede hændelser og kunderelationer.

Der er simpelthen penge i at arbejde med bæredygtighed!

Godt igang med FN’s 17 verdensmål

Mange virksomheder ser CSR, og i særdeleshed FN’s 17 verdensmål, som noget uhåndgribeligt og kompliceret.

Man nedsætter måske en CSR-gruppe, eller hyrer en CSR-konsulent, som skal overveje og foreslå tiltag i virksomheden. Det er i sig selv udmærket med sådanne tiltag, men det er vigtigt at CSR ikke bliver til noget man “gør” en gang i mellem.

CSR og bæredygtighed skal være en integreret tankegang i alle afdelinger. Det er vigtigt at få indarbejdet, og holde fast i, initiativerne, og at sikre hele organisationens opbakning.

En god måde til at sikre en integreret tankegang er ved at tage udgangspunkt i din virksomheds værdikæde. Der bør være fokus på alle de processer der skaber værdi til produktet, og dermed på hele værdikæden.

Og her er Porters værdikædeanalyse et rigtig godt værktøj.

Vil du vide mere om værdikæde modellen inden du læser videre? Læs vores blog: “Værdikæde – find virksomhedens kernekompetencer”

FN’s 17 verdensmål og værdikæden

Det naturlige første skridt hen imod at arbejde aktivt med verdensmålene, er at lære dem at kende, og forstå de muligheder og ansvar hvert enkelt verdensmål repræsenterer for din virksomhed.

Næste skridt kan være en struktureret gennemgang af virksomhedens processer, ved hjælp af Porters værdikæde analyse. Hvor er virksomheden stærk, og skaber stor værdi til produktet, og hvor er der et forbedringspotentiale? Det er ofte i de processer med et forbedringspotentiale, at de lavthængende frugter, set med CSR briller, også befinder sig, men der kan være håndgribelige forbedringer i alle processer – fra fragt og forsendelse med et mindre CO2 aftryk, til mere genbrug, og bedre personalepleje.

Når du har afdækket de relevante og værdiskabende CSR tiltag, kan du koble hvert tiltag op mod FN’s verdensmål. Verdensmålene vil ikke alle være lige relevante for netop din virksomhed. Det kan også hurtigt blive en stor opgave. Et godt råd er derfor, at udvælge 1-3 fokusområder, der spiller op mod et og/eller flere verdensmål.

Se et eksempel nedenfor.

Inspireret af SDG Compass

I dette eksempel har virksomheden udvalgt 4 fokusområder (4 verdensmål), som er:
Verdensmål 6 – Rent vand og sanitet
Verdensmål 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst
Verdensmål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion
Verdensmål 13 – Klimaindsats

.

Indrømmet, det lyder mere enkelt end det er. En ting er selve processen med at afdække relevante og værdiskabende CSR tiltag, en anden er at få valgt de tiltag der vil skabe størst værdi for virksomheden og størst positivt aftryk i omverden. Herefter skal de de beskrives og implementeres. Det kan derfor ofte betale sig at få hjælp udefra. Eksempelvis i form af en ekstern konsulent. Det er også en klar styrke at have en bestyrelse der kan støtte og bidrage.

SKAL VI HJÆLPE DIG?

Virker det uoverskueligt? Lad SalesBoost hjælpe med at fastlægge din virksomheds strategi for bæredygtighed! Vi tager udelukkende udgangspunkt i din virksomhed, dine kunder og dine medarbejdere.

Kontakt Anna Hejlsberg på amh@salesboost.dk

Du er også altid velkommen til at ringe uforpligtende til mig. Jeg kan kontaktes direkte på 41415049. Du kan også udfylde den nedenstående kontaktformular, så tager vi en uforpligtende snak.

Anna

Er du tidligere kunde hos SalesBoost ApS eller finder du vores blogs lærerige og interessante? Giv os gerne en anmeldelse på Google gennem dette link.

Kontakt os her

  Navn*

  Evt. virksomheds navn

  E-mail*

  Tlf. nummer*

  Vælg forløb (efterlad tom, hvis du ikke henvender dig for et specifikt forløb)

  Din besked