Vidste du at virksomheder med en nedskrevet forretningsplan klarer sig bedre. En stærk forretningsplan fordrer en tydelig strategi og retning, og det hele starter med godt strategiarbejde.

Strategien er virksomhedens lejestjerne, der skaber retning frem mod et fælles mål. Den skaber fælles fodslaw og danner afsættet for den udvikling, der skal løfte virksomhedens resultater og sikre overlevelse på lang sigt.

Alligevel sker det gang på gang, at strategien ikke lever i virksomhederne. Få sparring på at lave en enkel og virkningsfuld strategi, der sætter tydelige mål for virksomheden. Og på at motivere og involvere medarbejderne, så I når jeres mål.

Et strategiforløb med Anna Hejlsberg fra SalesBoost, sætter dig i førersædet for virksomhedens udvikling.

Praktisk

Ejerledere og bestyrelser

Skræddersyet forløb, med indledende møde med forventningsafstemning, en strategidag inkl. rapport, og en opfølgningssamtale

Kr. 14.875,- eksklusiv moms og kørsel

Anna Hejlsberg 

(klik for at se LinkedIn profil)

Bestil forløbet her

Et skræddersyet forløb med fokus på værdiskabelse

1. Indledende møde (2 timer), hvor der er fokus på behovsanalyse og forventningsafstemning, med udgangspunkt i disse spørgsmål:

 • Hvordan skaber virksomheden værdi for kunden?
 • Hvordan arbejder I med strategi idag?
 • Hvad ønsker I at opnå med forløbet?

2. Strategidag (6-8 timer)

På strategidagen får du

 • sat ord på virksomhedens værditilbud
 • et billede af virksomheden, som den ser ud idag
 • arbejdet med segmentering
 • en overskuelig og virkningsfuld strategi
 • en tilhørende forretningsplan, med mål og delmål
 • valgt de vigtigste KPI’er
 • aftalt næste skridt.

Strategien laves som en workshop, og alle værktøjer er visuelle og umiddelbare at arbejde med.

3. Opfølgningssamtale

Opfølgningsamtale, for at sikre forankring.

En jordnær salgsstrategi

En strategi behøver ikke være et digert værk fyldt med fremmedord. Tværtimod – en enkel strategi der er let at kommunikere ud og forstå, har langt større chance for at blive efterlevet. Lad os “keep it simple” og effektivt!

Strategien er langsigtet og ser typisk 3 år frem i tiden. Når det så er sagt, er det vigtigt at sige, at vores omgivelser forandrer sig hurtigere og hurtigere, og disruption er et begreb der fylder mere og mere. Så strategien skal ses efter i sømmene, og justeres 1-2 gange om året.

5 råd til en strategi der lever

 • Sæt tid af til strategiarbejdetdarts-155726_960_720
 • Lav en enkel og jordnær strategi som alle i virksomheden forstår
 • Husk at føre målene i strategien tilbage til i dag, ved at lave enkle og realistiske delmål frem mod målet
 • Involvér medarbejderne i planlægningen af såvel delmål som de aktiviteter der skal til for at nå hvert delmål
 • Se strategien efter i sømmene, og justér den 1-2 gange om året

Kontakt Anna på 41415049 eller brug den nedenstående kontaktformular, så tager vi en uforpligtende snak.

Boost dit salg

Navn*
Evt. virksomheds navn
E-mail*
Tlf. nummer*

Din besked