Vidste du at virksomheder med en nedskrevet forretningsplan klarer sig bedre. En stærk forretningsplan fordrer en tydelig strategi, salgsstrategi og retning, og det hele starter med et grundlæggende godt strategiarbejde.

Strategien er virksomhedens lejestjerne, der skaber retning frem mod et fælles mål. Den skaber fælles fodslaw og danner afsættet for den udvikling, der skal løfte virksomhedens resultater og sikre overlevelse på lang sigt.

Alligevel sker det gang på gang, at strategien ikke lever i virksomhederne. Få sparring på at lave en enkel og virkningsfuld strategi, der sætter tydelige mål for virksomheden. Og på at motivere og involvere medarbejderne, så I når jeres mål.

Et strategiforløb med Anna Hejlsberg fra SalesBoost, sætter dig i førersædet for virksomhedens udvikling.

Praktisk

Ejerledere og bestyrelser

Skræddersyet forløb, med indledende møde med forventningsafstemning, en strategidag inkl. rapport, og en opfølgningssamtale

Kr. 14.875,- eksklusiv moms og kørsel

Anna Hejlsberg 

(klik for at se LinkedIn profil)

Et skræddersyet forløb med fokus på værdiskabelse i din salgsstrategi

1. Indledende møde (2 timer), hvor der er fokus på behovsanalyse og forventningsafstemning, med udgangspunkt i disse spørgsmål:

 • Hvordan skaber virksomheden værdi for kunden?
 • Hvordan arbejder I med strategi idag?
 • Hvad ønsker I at opnå med forløbet?

2. Strategidag (6-8 timer)

På strategidagen får du

 • sat ord på virksomhedens værditilbud
 • et billede af virksomheden, som den ser ud idag
 • arbejdet med segmentering
 • en overskuelig og virkningsfuld strategi
 • en tilhørende forretningsplan, med mål og delmål
 • valgt de vigtigste KPI’er
 • aftalt næste skridt.

Strategien laves som en workshop, og alle værktøjer er visuelle og umiddelbare at arbejde med.

3. Opfølgningssamtale

Opfølgningsamtale, for at sikre forankring.


.

En jordnær salgsstrategi

En salgsstrategi behøver ikke være et digert værk fyldt med fremmedord. Tværtimod – en enkel strategi der er let at kommunikere ud og forstå, har langt større chance for at blive efterlevet. Lad os “keep it simple” og effektivt!

Strategien er langsigtet og ser typisk 3 år frem i tiden. Når det så er sagt, er det vigtigt at sige, at vores omgivelser forandrer sig hurtigere og hurtigere, og disruption er et begreb der fylder mere og mere. Så strategien skal ses efter i sømmene, og justeres 1-2 gange om året.

Kontakt Anna på 41415049 eller brug den nedenstående kontaktformular, så tager vi en uforpligtende snak.

  Navn*

  Evt. virksomheds navn

  E-mail*

  Tlf. nummer*

  Vælg forløb (efterlad tom, hvis du ikke henvender dig for et specifikt forløb)

  Din besked