Arbejder din virksomhed med FN’s 17 verdensmål? Hvis ikke, er det på høje tide at komme igang! Kom godt i gang på denne CSR workshop.

Der er penge i klimamål og bæredygtighed, og tilsvarende stor risiko ved at lade stå til.

FN’s 17 verdensmål er langt væk, og virker måske også noget teoretiske, for mange danske små og mellemstore virksomheder (SMV’er). De største virksomheder derimod har forlængst taget verdensmålene til sig – simpelthen fordi det er en nødvendighed for at kunne agere på verdensmarkedet i dag.

Og netop fordi de største virksomheder har taget verdensmålene til sig, er SMV’erne også tvunget til det, fordi I ofte er underleverandører. Og det er kun et spørgsmål om tid, før kravet om at tage stilling til CSR og verdensmålene bliver “sparket nedad”.

FN, som har skabt de 17 verdensmål, har lavet undersøgelser der viser at virksomheder, der arbejder aktivt med CSR og FN’s verdensmål, høster interne fordele på områder som fastholdelse/tiltrækning af medarbejdere, omkostningsbesparelser, risikostyring, forebyggelse af utilsigtede hændelser og kunderelationer. Og eksterne gevinster i form af bedre tiltrækning af kunder, investorer og andre interessenter.

En aktiv indsats på CSR- og bæredygtighedsområdet kaster stor og målbar værdi af sig, både internt og eksternt, i virksomheden. Næste skridt er at pakke CSR indsatsen ind i et eller flere af FN’s verdensmål.

Du får hjælp til at komme igang på denne 3,5-timers CSR workshop.

Praktisk

Ejer/ledere, bestyrelser og afdelingsledere

Gennemarbejdet CSR workshop, inkl. skriftlig opsamling og opfølgningssamtale

Kr. 8.500,- eksklusiv moms (2-6 personer)

Facilitator af workshoppen:

Anna Hejlsberg 

(klik for at se LinkedIn profil)

Indhold

 • Indledende samtale
 • 3,5 timers CSR workshop
 • Introduktion til FN’s 17 verdensmål
 • Kom godt igang med FN’s verdensmål
 • Afklaring og prioritering af mulige CSR initiativer
 • Skriftligt kompendium med de væsentlige pointer fra dagen
 • Opfølgningssamtale

Workshoppen er et startskud til at få fokus på CSR, og i særdeleshed verdensmålene.

.

Hvad er FN’s verdensmål og hvorfor skal vi forholde os til dem?

Verdens stats- og regeringsledere vedtog i 2015 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Målene skal frem til 2030 sættes kursen mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og vores planet som helhed.

Verdensmålenes fokus er på at løse de store udfordringer som vi står overfor i dag, så som ulighed, fattigdom, fødevareusikkerhed, mangel på naturressourcer, klimaforandringer og miljøforurening.

Du tænker måske at din “lille” virksomhed kun har en minimal indvirkning på disse områder, men sådan ser FN det ikke. FN’s verdensmål gælder for alle og for alle lande – rige som fattige, ressourcestærke som ressourcesvage – og tager udgangspunkt i at vi skal løse udfordringerne i fællesskab.

I Danmark er mere end 95% af virksomhederne SMV’er, hvilket betyder at bæredygtige tiltag i din virksomhed er med at afgøre Danmarks indsats for nå FN’s mål.

En struktureret indsats omkring CSR i virksomheden bidrager til et bedre klima og bedre kår for verdens befolkning, og tilfører i øvrigt Danmark værdi. Men – nok så vigtigt – viser det sig også at medføre stor værdi internt i virksomheden. FN’s egne undersøgelser viser at virksomhederne høster fordele på områder som fastholdelse/tiltrækning af medarbejdere, omkostningsbesparelser, risikostyring, forebyggelse af utilsigtede hændelser og kunderelationer.

Der er simpelthen penge i at arbejde med bæredygtighed!

Hvordan gør Anna en forskel

Anna har afholdt talrige salgsworkshops og kurser. Hun har et indgående kendskab til salg, og sparrer hver dag med sælgere og ledere, både som rådgiver og i adskillige bestyrelser.

Anna kender de udfordringer, og ikke mindst de muligheder, som sælgere typisk møder i hverdagen. Hun er på samme tid autentisk og resultatorienteret. Hun kobler sin store viden og erfaring med sin empati og intuition. Hun er en sparringspartner du kan regne med! Læs mere om Anna på LinkedIn og på annahejlsberg.dk.

Få en gennemarbejdet workshop – og oplev forskellen. Tag kontakt til Anna Hejlsberg, SalesBoost på 41415049 eller mail til amh@salesboost.dk / brug nedenstående formular nu for at høre mere.

.

  Navn*

  Evt. virksomheds navn

  E-mail*

  Tlf. nummer*

  Vælg forløb (efterlad tom, hvis du ikke henvender dig for et specifikt forløb)

  Din besked