Strategien skaber succesen i din virksomhed

En strategi, i form af en nedskrevet forretningsplan, skaber bedre resultater. En forudsætning, for en virkningsfuld implementering af strategien, er god ledelse. Og selv den rigtige strategi og den mest kompetente ledelse vil have begrænset effekt uden den helt rigtige value proposition (værditilbud) til kunden.

SalesBoost tilbyder forløb der giver dig et kompetenceløft indenfor netop disse 3 elementer. Fordi du er godt på vej til at løfte virksomhedens resultater og sikre overlevelse på lang sigt, når du arbejder aktivt med strategi, ledelse og din value proposition.

Vælg imellem

Strategiforløb – en strategi er nødvendigt for at kunne sælge! Men det er først når virksomheden har en stærk strategi, der omsættes til handling, at den virkelige værdi skabes. Handling, ud fra den rette strategi, skaber hurtige og betydelige resultater.

Strategi er med et langsigtet fokus. Vi sørger derfor altid for at forløbet indeholder nok elementer til at vi kan give et udbytterigt forløb. Forud for strategiforløbet, laver vi en forventningsafstemning. Det sikrer dig, at forløbet, giver det største udbytte. Med afsæt i dine og virksomhedens behov, tilpasses indholdet af forløbet, og du får større udbytte. Forløbet er tilmed inklusiv et opfølgningsforløb, der er med til at forankre den nye adfærd og viden.

.

5 korte til en strategi der lever

 • Sæt tid af til strategiarbejdet
 • Lav en enkel og jordnær strategi som alle i virksomheden forstår
 • Husk at føre målene i strategien tilbage til i dag, ved at lave enkle og realistiske delmål frem mod målet
 • Involvér medarbejderne i planlægningen af såvel delmål som de aktiviteter der skal til for at nå hvert delmål
 • Se strategien efter i sømmene, og justér den 1-2 gange om året

Læs flere stærke råd under salgstips.

Vil du vide mere om strategi? Kontakt os her

  Navn*

  Evt. virksomheds navn

  E-mail*

  Tlf. nummer*

  Vælg forløb (efterlad tom, hvis du ikke henvender dig for et specifikt forløb)

  Din besked