Bunker af forskning slår fast, at vi når længere når vi sætter os mål. Både fordi vi tager aktivt stilling til, hvad vi egentlig gerne vil nå, og fordi vores hjerner arbejder bedst, når det, vi skal nå, bliver konkret. Så mål i sig selv er gode, og skal de virkelig flytte noget, skal de være tydelige og konkrete. En af de bedste måder til at skabe tydelige og konkrete mål på, er ved at anvende SMART-modellen.

SMART er et enkelt og smart projektredskab. SMART er sammensat ud fra, at målet skal være specifikt, målbart, attraktivt, realistisk og tidsafgrænset. Disse 5 krav sikrer effektive mål, som der er større sandsynlighed for, at du når.

Vil du læse mere om, hvorfor du overhovedet skal sætte mål? Læs vores blog ”Sæt dig mål”.

De fem krav i SMART modellen er:

 1. Specifikt – hvad vil du opnå?
 2. Målbart – hvornår er målet opfyldt?
 3. Attraktivt – hvad er motivationen bag målet? Hvorfor vil du nå målet?
 4. Realistisk – har du ressourcerne, der skal til for at nå målet?
 5. Tidsbestemt – hvornår er din deadline?

1: Målet skal være Specifikt – hvad vil du opnå?

Du skal formulere målet tydeligt, veldefineret og afgrænset, så alle præcis ved hvad der skal opnås. Du kan se forskellen i dette eksempel:

 1. Jeg vil være den bedste sælger i verden
 2. Jeg vil sikre 50 nye kunder til virksomheden inden vi går ind i 2019.

Mål 2 er tydeligt, veldefineret og afgrænset, i modsætning til mål 1. For hvornår er man den bedste sælger i verden?

2: Målet skal være Målbart – hvornår er målet opfyldt?

Det skal være tydeligt, og kunne dokumenteres, hvornår målet er nået. Afklarende spørgsmål i forhold til at gøre et mål målbart kan være:

 1. Hvordan kan vi vide, om ændringerne er indtrådt?
 2. Hvad har vi, når målet er nået, som vi ikke har i dag?

Hvis du ikke kan svare på de afklarende spørgsmål, så begynder deadline ofte at skride, man slækker lettere på kravene og måske giver man op på halvvejen. Du skal derfor vide præcis, hvilke kriterier der skal være opfyldt før, at du har nået dit mål.

3: Målet skal være Attraktivt – Hvad er motivationen bag målet?

Målet skal være attraktivt for alle, skal levere resultater for at nå målet. Det betyder at målet skal være både ambitiøst, attraktivt og realistisk.

Dem, der skal udføre arbejdet for at nå målet, skal kunne finde motivationen i sig selv. Det kan være noget nær umuligt at holde motivationen, hvis målet kun er sat, fordi chefen har besluttet at sådan skal det være.

Sørg derfor for, at der er ægte konsensus om de mål der sættes.

4: Målet skal være Realistisk – har du ressourcerne, der skal til for at nå målet?

Målet skal hænge sammen med virkeligheden. Du må ikke blive overambitiøs i din målsætning. Vær realistisk! Afklarende spørgsmål til at gøre målet realistisk kan være:

 • Er det muligt at målet kan nås i den afsatte periode?
 • Har vi ressourcer (økonomi og medarbejdere) til at nå det?
 • Hvad kan understøtte vores mål?
 • Hvad kan modarbejde vores mål?

Et ambitiøst, men realistisk, mål får os til at yde vores bedste. Tror vi derimod ikke på at vi kan målet, får det os faktisk til at yde mindre, end hvis vi slet ikke havde mål. Vi bliver demotiverede.

5: Målet skal være Tidsbestemt – hvornår er din deadline?

Det skal klart fremgå, hvornår målet skal være nået. Sætter du dig et godt mål, og gode delmål på vej mod målet, bliver deadline en postiv ting, da målet jo er attraktivt. Delmål og en deadline sikrer, at fokus holdes undervejs mod målet. Afklarende spørgsmål til at gøre et mål tidsafgrænset kan være:

 • Har vi fastsat et tidspunkt for, hvornår målet skal være nået?
 • Er det klart for alle involverede parter, hvornår vi skal nå vores mål?

Brug SMART modellen når du sætter mål. Så får du effektive og attraktive mål – og øger sandsynligheden for, at nå dem.

SKAL VI HJÆLPE DIG med dine SMART mål?

Vi hjælper dig med at sikre et optimalt sammensat SMART mål ud fra din situation. Det skaber ro at have et mål, som du VED er det rigtige og som samtidig er realistisk.

En god måde at komme igang, er ved at tage kontakt til mig, Anna, og booke et uforpligtende møde…

Jeg kan kontaktes direkte på 41415049. Du kan også udfylde den nedenstående kontaktformular, så tager vi en uforpligtende snak.

Held og lykke med salget.

SalesBoost

Anna

PS. Er du tidligere kunde hos SalesBoost ApS eller finder du vores blogs lærerige og interessante? Giv os gerne en anmeldelse på Google gennem dette link.

.

  Navn*

  Evt. virksomheds navn

  E-mail*

  Tlf. nummer*

  Vælg forløb (efterlad tom, hvis du ikke henvender dig for et specifikt forløb)

  Din besked